Кваліфікаційний центр НУ «Запорізька політехніка» – суб’єкт, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Схема процедури присвоєння/підтверження професійної кваліфікації в кваліфікаційному центрі
НУ «Запорізька Політехніка» (КЦ)

scheme

Документи

Заява щодо присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (Зразок заяви)

До заяви додаються:

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне місце проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);
  • копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа , що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);
  • оригінал документа про освіту (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту, особа подає також відповідну довідку про його визнання;
  • особова медична книжка;
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів професійного навчання (за наявності);
  • згода на обробку персональних даних.

Професійні кваліфікації присвоюються/підтверджуються Кваліфікаційним центром НУ «Запорізька політехніка».

Кваліфікація: Електрогазозварник 3 розряду (3 рівень НРК)
Енергетичний аудитор будівель (7 рівень НРК)